Sekcija plesnih šol Slovenije

Naloge Sekcije plesnih šol Slovenije


Člani sekcije plesnih šol Slovenije so si ob ustanovitvi zadali sledeče naloge:

 • Svetovanje in nudenje pomoči članicam pri njihovem delu, obravnavanje vprašanj in nalog, ki so skupnega pomena za članice,
 • Zbiranje, obdelava in posredovanje informacij, pomembnih za članice,
 • Skrb za šolanje in redno dopolnilno izobraževanje strokovnih delavcev na plesnem področju v dogovoru z Gospodarsko zbornico Slovenije, Fakulteto za šport (FŠ), Plesno zvezo Slovenije (PZS) in Združenjem plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije (ZPVUTS) ali samostojno na lastno pobudo in po lastni presoji,
 • Vodenje evidenc in opravljanje nadzora nad strokovnim in poslovnim delovanjem članic,
 • Vodenje evidenc in opravljanje nadzora nad strokovnim in poslovnim delovanjem ostalih subjektov - podjetij, zavodov, društev..., ki niso člani SPSŠ in delujejo na področju plesnih dejavnosti,
 • Skrb za razvoj in negovanje tradicije kulturnega in športnega okolja kot predpogoja za vrhunske kulturne, umetniške in športne dosežke na področju plesa,
 • Vzpodbujanje članic, da v interesu Plesne zveze Slovenije skrbijo za izvajanje družabne plesne vzgoje otrok in mladine, ki je množična rekreativna podlaga za tekmovalno dejavnost,
 • Opredeljevanje in dajanje smernic za razvoj vrhunskega tekmovalnega plesa,
 • Spremljanje zakonodaje in standardizacije, vezane na dejavnost članic,
 • Prizadevanje za sprejetje pozitivne zakonodaje na področju plesnih dejavnosti,
 • Širjenje in popularizacija plesa preko sredstev javnega obveščanja, z izdajanjem strokovne literature, organiziranjem plesnih prireditev ipd.,
 • Sodelovanje pri oblikovanju programskih načel GZS, MŠŠ, MMGT, FŠ, PZS, ZPVUTS in drugih asociacij, ki v svoje delo vključujejo vprašanja s področja plesa.

Avtor: Sekcija plesnih šol Slovenije - SPŠS