Sekcija plesnih šol Slovenije

Sekcija plesnih šol Slovenije - SPŠS


Sekcija plesnih šol Slovenije je samostojna in prostovoljna asociacija gospodarskih organizacij in samostojnih podjetnikov - članic, ki v SPŠS usklajujejo svoje delovanje in skupaj rešujejo vprašanja z namenom enotnega programskega in sistemskega delovanja na področju plesnih dejavnosti v strokovnem in poslovnem pogledu. Ustanovljena je bila 9.9. 1999.
Članstvo v Sekciji omogoča članicam, da v skladu s svojim znanjem, izkušnjami in sposobnostmi tvorno sodelujejo pri delu Sekcije in njenem razvoju ter hkrati uveljavljajo svoje interese.


Avtor: Sekcija plesnih šol Slovenije - SPŠS