Sekcija plesnih šol Slovenije

Novice


Arhiv: Seminar Osnove računovodstva za podjetnike

Podjetje je živ organizem, ki ima v času krize oslabljen »imunski sistem«, zato je sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev, ki temeljijo na računovodskih podatkih, ena temeljnih nalog vsakega skrbnega vodje podjetja. Zato vas vabimo na seminar, kjer se boste seznanili z vplivom vaših poslovnih odločitev na poslovni in davčni rezultat vašega podjetja in se naučili povzročati poslovno in davčno ugodne poslovne dogodke. Seznanili se boste tudi s tem, kako preveriti svoje poslovne partnerje, kaj vam lahko povedo posamezni podatki v njihovih, javno objavljenih bilancah o njihovem preteklem poslovanju in kaj lahko v teh poslovnih odnosih pričakujete v prihodnje.

Seminar bo potekal po programu:

 • Kakšnega računovodjo potrebujemo in kaj lahko od njega pričakujemo,
 • Ali lastno računovodstvo ali računovodski servis – to je vprašanje?
 • Pomen pravilnega razumevanja računovodskih podatkov za poslovno odločanje v podjetju,
 • Pomen posameznih računovodskih izkazov (bilanc) in podatkov, ki so v njih (kako jih vidijo banke in davkarji),
 • Vpliv  različnih metod vrednotenja zalog materiala, trgovskega blaga in proizvodov na dobiček/izgubo,
 • Računovodsko vodenje proizvodnje in posameznih projektov ter njihov vpliv na dobiček/izgubo,
 • Kako pridelati optimalno davčno breme in še imeti dobro boniteto v banki.
 • Kaj nas čaka novega na področju računovodstva in obdavčitve v letu 2011.

 

Datum, kraj in trajanje seminarja

Torek, 18. januar 2011 od 10.00 do 14.00

Dvorana: F (medetaža), GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

Predavateljica: Božena Macarol je davčna svetovalka, z dolgoletnimi izkušnjami na raznih področjih davčnega svetovanja ter računovodstva. Je tudi zaprisežena sodna izvedenka za področje davkov. Je predavateljica, avtorica in soavtorica številnih strokovnih člankov ter priročnikov s področja DDV, obdavčitve nepremičnin, vodenja poslovnih knjig, obdavčitve osebnih prejemkov in vozil, organizacije in vodenja računovodstva ter drugih.

Kotizacija:

 • Za člane GZS-PTZ s poravnanimi obveznostmi do GZS-PTZ, ki uveljavljajo novoletni darilni bon je cena seminarja 12 EUR (DDV je vključen).
 • Za člane GZS-PTZ, ki ne uveljavljajo novoletnega darilnega bona je cena seminarja 96 EUR (DDV je vključen).
 • Za ostale udeležence pa je cena seminarja 120 EUR (DDV je vključen).

V ceno je vključen napitek med odmorom.

Prijava : Prijave za udeležbo na seminarju zbiramo do 13. januarja 2011. Kotizacijo je treba poravnati najmanj 3 dni pred izvedbo seminarja na poslovni račun GZS pri NLB št. 02924 – 0017841495, sklic 2090-413. Prijavnico in potrdilo o plačani kotizaciji pošljite na faks št.: 01/58-98-317 ali 01/23- 02-258.

Seminar bo izveden ob prijavi najmanj 15 udeležencev. Odpoved udeležbe je možna največ tri delovne dni pred izvedbo. Prijavljeni udeleženci, ki udeležbo prekličejo po tem roku ali se posveta ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, do povrnitve kotizacije niso upravičeni oz. morajo poravnati celotno kotizacijo. V primeru odpovedi seminarja s strani organizatorja, zneske vplačane kotizacije vrnemo.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Dodatne informacije in prijave

GZS – Podjetniško trgovska zbornica, tel. 01/58-98-335, e-naslov: ptz@gzs.si.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija