Sekcija plesnih šol Slovenije

Novice


Arhiv: POZOR: Novi predlogi zakonov - ZDDPO-2, ZDoh-2L, ZDav-P

Na spletnih straneh Ministrstva za finance sta z dnem 9.7.2012 objavljena oba predloga, ki obravnavata pavšalno obdavčitev ter posledično predlog sprememb ZDavP:

a) Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

b) Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

c) Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

Objava je na spletni strani: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/davki_in_carine/predlogi_predpisov/

ZAKONODAJNO PRAVNA SLUŽBA GZS JE, VAM V POMOČ, PRIPRAVILA POVZETKE PREDVIDENIH GLAVNIH SPREMEMB V:

Prosimo, da predloge zakonov pregledate in posredujete svoje pripombe najkasneje do 19.7.2012 na e-naslov: robert.geisler@gzs.si, da bo lahko Zakonodajno-pravna služba GZS le-te oblikovala in posredovala na Ministrstvo za finance.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija